Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De 7 Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Een centraal thema in dit plan is dat de gemeenten zoveel als mogelijk willen aansluiten bij de aanwezige initiatieven en mogelijkheden vanuit de visie: niet voor ieder type doelgroep en/of probleem iets organiseren maar steeds vanuit de vraag en behoefte van de mens kijken hoe het aanwezige aanbod geschikt gemaakt kan worden. Niet: wat past er? Wel: hoe kunnen we het hier en nu passend maken?!

Ook t.a.v. de behoefte aan een tijdelijk bed is het streven om deze visie toe te passen.

In het project ‘Flexibele bedden ML’ wordt –samen met netwerkpartners- deze visie en werkwijze ontwikkeld vanuit het Herstelhuis. Het Herstelhuis is een voorziening waar persoonlijk herstel vanuit peer-support wordt geboden. Middels training en casuïstiek-besprekingen wordt deze voorziening doorontwikkeld tot een plek waar ook de mogelijkheid bestaat voor flexibele op- en afschaling tijdens begeleidingstraject en time-out.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website