Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is mensen op weg helpen in hun herstel. Dit project zal een flexpool ontwikkelen, de ervaringsdeskundigen trainen en uitrusten, de werkwijze bepalen en leren en verbeteren door te starten als pilot.

Flexpool

Dit project werkt met een flexpool om vanuit een ‘ervaringsdeskundig steunsysteem’ mensen die met suïcidale gedachten bij de huisarts en/of het sociale wijkteam komen in de gemeente(n) Zeist en/of Utrecht zo snel mogelijk steun te verlenen. Het gaat om steunend en signalerend (first responder) contact. De flexpool zal bestaan uit opgeleide ervaringsdeskundige steunverleners. Zij zijn extra getraind in de Mental Health First Aid cursus (MHFA) en ‘Hoe overleef ik mijn doodsgedachten’. Ze bieden een luisterend oor vanuit medemenselijkheid, weten de weg naar de juiste contactpersonen en steunmogelijkheden en ondersteunen anderen bij hun eigen regievoering om het leven weer op de rails te krijgen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website