Projectomschrijving

Doel

Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat de Beerenbroeckbuurt voor iedereen een fijne buurt is om te wonen. De buurt is een zogenaamde verweesde buurt in Amsterdam Nieuw West. Het project richt zich op het ontwikkelen van een “buurtmakers” aanpak als manier om “de participatiesamenleving” te ontwikkelen. De buurt is een belangrijke plek waar (nieuwe) verbindingen en netwerken kunnen worden gevormd. Daarnaast wordt ook geconstateerd dat er een andere manier van werken nodig is om deze inclusieve buurten te kunnen ontwikkelen. Het vraagt om een hybride aanpak. Enerzijds werken vanuit de (kwetsbare) bewoner met zijn toekomstplan en de ondersteuning die hij nodig heeft bij het maken en uitvoeren hiervan en anderzijds het versterken van de kracht in de buurt. Dat vraagt inzet van alle partijen die in de buurt aanwezig zijn: (WLZ)zorg, welzijn, woningbouw, sportclub. Het gaat niet om het creëren van aanbod, maar om het ondersteunen van de ideeën van de buurtbewoners.

Werkwijze

In dit project wordt de “buurtmakers werkwijze” ontwikkeld. Hiervoor is nog een ontwikkelslag nodig: meer toekomstplannen maken met kwetsbare buurtbewoners en het versterken van de (nieuwe) verbindingen in de buurt door bijvoorbeeld “straatjutten”. Het is voor de professionals een nieuwe manier van werken en het vraagt van de buurt om zich open te stellen voor kwetsbare buurtbewoners. Bij een inclusieve samenleving hoort immers de bereidheid om te accepteren dat deze mensen net zo goed thuishoren in de gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, hier wordt aan gewerkt door de kracht van de buurt te versterken.

Resultaten

In 2 jaar tijd is de “buurtmakers aanpak” ontwikkeld en (deels) geïmplementeerd. Met een Doe-team (zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en buurtbewoners) gaat het project proactief de buurt in om bij alle buurtbewoners te zoeken naar haakjes voor verbinding en ontmoeting: de “straatjutten”. Iedereen mag meedoen (ook de bewoners uit de zorgorganisaties in de buurt) en daar waar nodig ondersteunt het Doe-team initiatieven en ideeën. De regie ligt bij de buurtbewoners. Het idee om toekomstplannen te maken (de andere pijler van de buurtmakers aanpak) kwam nog te vroeg. Buurtbewoners stonden daar nog niet voor open, zij wilden eerst verbinding en ontmoeting en niet meteen over hun toekomst nadenken. In de 2 jaar tijd zijn er mooie netwerken tot stand gekomen en hebben buurtbewoners initiatieven uitgewerkt. Door structurele financiering van stadsdeel Nieuw West zal in 2021 het Doe-team aanwezig blijven in de Beerenbroeckbuurt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website