Projectomschrijving

Doel

In de Beerenbroeckbuurt in Amsterdam (Nieuw West) onderzoeken we samen met buurtbewoners en andere organisaties in de buurt wat ervoor nodig is om in de Beerenbroeckbuurt fijn te kunnen wonen.

Werkwijze

We leggen het accent in dit onderzoek op het in gesprek gaan met (kwetsbare) buurtbewoners in de wijk en maken samen met hen toekomstplannen. We ondersteunen hen ook bij het uitvoeren van deze plannen. Voor het uitvoeren van de toekomstplannen bouwen we een steunstructuur in de wijk; actieve bewoners, familie, vrijwilligers, professionals, organisaties, etc. We onderzoeken hoe ‘warm-welkom plekken’ in de buurt eruit zouden moeten zien, en brengen de krachten en zwaktes van de buurt in kaart. Op die manier bouwen we aan een buurt waar iedereen mag en naar eigen vermogen kan meedoen.

Resultaten

In de Beerenbroeckbuurt in Amsterdam Nieuw West is gestart met het ontwikkelen van de ‘Buurtmakersaanpak’. Deze aanpak gaat uit van een proactieve benadering van alle buurtbewoners. In de aanpak wordt uitgegaan van de talenten van de buurtbewoners en wordt aangesloten bij wat zij willen (doen voor de buurt). Sommige bewoners kunnen dat goed verwoorden, anderen vinden dat lastiger en met hen (en hun naasten) worden toekomstplannen gemaakt. Er wordt samen onderzocht hoe zij hun plannen kunnen realiseren en of ze daar ondersteuning bij nodig hebben.

Het afgelopen jaar is er gesproken met ongeveer 120 buurtbewoners, van wie er nu 45 zich verbonden hebben aan activiteiten en met 10 van hen is er een toekomstplan gemaakt. Activiteiten die door hen worden ontwikkeld staan in een buurtkalender. Het zichtbaar zijn in de buurt tijdens het 2 wekelijkse straat-jutten door het DOE-team maakt dat de groep steeds groter wordt.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website