Projectomschrijving

Het doel van de centrale evaluatie is om meer inzicht te krijgen in hoe goede praktijken met betrekking tot de omgang met mensen met verward gedrag zijn ontwikkeld, geborgd en verspreid en welke rol het Actieprogramma daarin heeft gespeeld.

Het doel van het Actieprogramma 'lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag' is het ondersteunen van initiatieven van ketenpartners die bijdragen aan het realiseren van een goed werkende aanpak van verward gedrag. Van maart tot september 2020 is vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar het identificeren van goede praktijken rondom mensen met verward gedrag. Dit is onder andere gedaan op basis van verhalen van ervaringsdeskundigen, nieuwsartikelen en de reacties van burgers daarop, beleidsdocumenten en projectverslagen van een interviews met professionals. In het onderzoek zijn vier regio’s uitgediept, te weten: Groningen, Gelderland Zuid, Hart van Brabant en Rotterdam Rijnmond ZHZ.

Bekijk de tussentijdse resultaten van de evaluatie

    Beweging in kwetsbaarheid

    Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website