Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouder worden is een zeer persoonlijk en uniek proces waarin de opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en/of rollen van de ouder wordende mens veranderen. Dat kan een positieve uitwerking hebben, waardoor het leidt tot een leven met (meer) voldoening waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de ouderdom. Het kan er echter ook voor zorgen dat je tijdelijk of voor langere tijd uit evenwicht raakt. We zijn bij Pameijer benieuwd of de bewezen effectieve WRAP ingezet kan worden om evenwicht te vinden of behouden tijdens het ouder worden. De WRAP is een plan voor zelfhulp waarmee mensen eigen identiteit, balans en verloren gewaande sociale rollen kunnen hervinden en met de gevolgen van (in dit geval) ouder worden kunnen leren omgaan. De WRAP facilitators zijn ervaringsdeskundigen. De WRAP werd tijdens deze pilot aangepast om aan te kunnen sluiten bij de thema’s die relevant zijn in het ouder worden.

We kozen bewust voor twee gemengde groepen met medewerkers en niet-medewerkers (cliënten) van Pameijer. De WRAP Evenwichtig Ouder worden gaat uit van gelijkwaardigheid in de ervaringen, omdat ouder worden een universeel verschijnsel is. Iedereen krijgt er mee te maken. In totaal starten 18 deelnemers met de WRAP training, verdeeld over twee groepen.

We begonnen dit pilotproject met de vraag: ‘Hoe kan een senior wiens herstel door het ouder worden uit het evenwicht is geraakt of dreigt te raken dat evenwicht in herstel versterken?’. Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen we vaststellen dat de WRAP een zinvol hulpmiddel kan zijn om inzicht te krijgen in de factoren die je uit je evenwicht (kunnen) brengen en wat je zelf kan doen als dat gebeurt. Deelnemers kijken positief terug op de gesprekken tijdens de training en kunnen de WRAP toepassen in hun leven. We gaan bij Pameijer aan de slag om de WRAP Evenwichtig Ouder worden door te ontwikkelen op basis van deze evaluatie, zodat het een bruikbaar middel wordt voor medewerkers en niet-medewerkers die in balans willen komen of blijven tijdens het ouder worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal starten 18 deelnemers met de WRAP training, verdeeld over twee groepen. Om de resultaten te meten van deze pilot interviewden we 8 deelnemers van de WRAP (5 niet-medewerkers en 3 medewerkers). De interviews werden uitgevoerd door een onderzoeker en ervaringsdeskundige. En we namen voor en na de training een vragenlijst af bij de deelnemers. In totaal vulden 14 deelnemers een vragenlijst in. Op basis van de resultaten van de evaluatie kunnen we vaststellen dat de WRAP een zinvol hulpmiddel kan zijn om inzicht te krijgen in de factoren die je uit je evenwicht (kunnen) brengen en wat je zelf kan doen als dat gebeurt. Veertien deelnemers rondden de WRAP Evenwichtig Ouder worden af met een certificaat. Zij kijken positief terug op de gesprekken tijdens de training en kunnen de WRAP toepassen in hun leven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1500 cliënten van Stichting Pameijer, de organisatie waar ik werk als ervaringsdeskundige, zijn 55 jaar of ouder. Dit aantal zal in de toekomst steeds groter worden. Tevens werken er 484 oudere medewerkers in onze organisatie. Het is belangrijk dat mensen ook tijdens het ouder worden, ondersteuning blijven krijgen die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

Op basis van eigen ervaring als 'senior' en ervaringsdeskundige in de GGZ is de centrale vraag in deze subsidieaanvraag: Hoe kan een senior wiens herstel door het ouder worden uit het evenwicht is/aan het geraken is/ of mogelijk in de toekomst uit het evenwicht dreigt te geraken dat evenwicht in herstel versterken?

Hierbij rekening houdend met fysieke en psychische klachten én wat je nodig hebt om een prettig leven te leiden.

Wat wij willen gaan doen is het zelfhulpinstrument WRAP® inzetten in een pilot voor twee gemengde groepen ouder wordende GGZ cliënten en medewerkers. Voorafgaand zullen we deze algemene programma’s qua inhoud en proces afstemmen op de leeftijdsgroep 55+. Deelnemers zullen het aangereikte materiaal inzetten, versterken en er een opbouwend en versterkend oordeel over geven. Na onderzoek en evaluatie beschikken we over een herstelprogramma specifiek gericht op evenwichtig ouder worden. WRAP® (Wellness Recovery Action Plan) is een evidence-based zelfhulpinstrument. Tijdens 8 bijeenkomsten (per groep) van 2 uur leren gemiddeld 8 deelnemers om met dit instrument greep op hun leven te krijgen én te houden onder begeleiding van 2 ervaringsdeskundige WRAP®-facilitators. Bewust heb ik er voor gekozen ouder wordende GGZ cliënten en ouder wordende medewerkers gezamenlijk hiervoor uit te nodigen. Na afloop (en evaluatie/bijstelling) en geschiktheid zullen we dit breder aanbieden en integreren in de dienstverlening voor ouder wordende cliënten en ondersteuning van ouder wordende medewerkers. Ook willen we kijken of we dit aanbod breder in ons werkgebied beschikbaar kunnen stellen, bijvoorbeeld in de Huizen van de Wijk (eventueel in samenwerking met Welzijn).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website