Projectomschrijving

Het aantal senior cliënten en medewerkers stijgt. Zij willen een prettig leven leiden, ondanks fysieke en psychische klachten. Hoe kunnen zij van elkaar leren? Hoe helpt hun eigen Wellness Recovery Action Plan (WRAP®) hen in balans te blijven en evenwichtig ouder te worden?

Doel

Stichting Pameijer gaat het Wellness Recovery Action Plan (WRAP®) afstemmen op ouder wordende ggz cliënten en medewerkers. Dit zal worden getest door middel van twee gemengde trainingsgroepen, met daaraan gekoppeld onderzoek.

Werkwijze

Een aantal van de oefeningen en het tempo van WRAP® vullen we in vanuit het perspectief van ouderen. De ethische waarden en structuur van WRAP® blijven het uitgangspunt. Twee ervaringsdeskundige facilitators zullen de WRAP® trainingen begeleiden.

Geschikte resultaten zullen zowel in de dienstverlening aan ouder wordende cliënten als voor medewerkers worden geïntegreerd. Er zal ook worden gekeken of dit aanbod breder in het werkgebied beschikbaar kan worden gesteld.

Resultaten

Ouder worden is een proces waarin veel verandert. Het kan leiden tot een leven met meer voldoening, maar ook tot een minder evenwichtig leven. Bij Pameijer werd het zelfinstrument WRAP® getest of te ondervinden wat de beste manier is om evenwichtig ouder te worden.

Met WRAP® kunnen mensen hun identiteit, balans en verloren sociale rollen hervinden en met de gevolgen van ouder worden leren omgaan. WRAP® facilitators zijn ervaringsdeskundigen. Er deden 18 medewerkers en cliënten mee. WRAP® kan een zinvol hulpmiddel zijn voor ouderen om inzicht te krijgen in factoren die iemand uit evenwicht (kunnen) brengen en wat te doen als dit gebeurt.

Deelnemers zijn positief over de training en kunnen de WRAP® toepassen. Pameijer gaat de WRAP® ‘Evenwichtig Ouder Worden’ verder ontwikkelen voor mensen die in balans willen komen of blijven tijdens het ouder worden.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website