Projectomschrijving

MHFA is een cursus die in Australië ontwikkeld is om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en wordt gegeven door gecertificeerde trainers. 

Doel

Doel van het actie- en evaluatieonderzoek is om inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en ervaren effecten van MHFA. 

Werkwijze

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 5 praktijkprojecten en omvat een ontwikkelwerkplaats, praktijkobservaties, digitale evaluatie en interviews met cursisten, trainers en hulpontvangers. De ontwikkelwerkplaats wordt gebruikt om de trainersinstructie te verbeteren en om kwaliteitscriteria en aandachtspunten voor de Nederlandse context te formuleren. De eindproducten zijn een aangepaste trainersinstructie en een wetenschappelijke publicatie met de onderzoeksbevindingen. Tevens organiseren we een landelijk congres.

Meer informatie

Landelijke evaluatie MHFA

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website