Projectomschrijving

Doel

In dit project worden ervaringswerkers met ervaring in armoede gekoppeld aan schuldhulpverleners. Gedurende een half jaar trekken deze ‘tandems’ met elkaar op en wisselen kennis uit bij het werk van de schuldhulpverlening. De ervaringskennis komt op deze manier beschikbaar voor de schuldhulpverleners.

Werkwijze

Verspreid over een half jaar krijgen de tandems 6 dagdelen een gezamenlijke training. In de training wordt onder andere aandacht besteed aan de verschillende perspectieven, werken met verschillende kennisbronnen, werken vanuit de regie en oplossingen van cliënten.

Verwachte resultaten

De verwachte resultaten van het project zijn:

  • het versterken van de positie vanuit ervaringsdeskundigheid
  • het versterken van het werken op basis van de zeggenschap van cliënten
  • het versterken van de kennis van betrokken ervaringsdeskundigen en schuldhulpverleners
  • inzicht creëren in de meerwaarde van het tandemwerken met ervaringsdeskundigheid.

Samenwerking

Dit project is een initiatief van Stichting Samen Wonen-Samen Leven en de Eigen Kracht Centrale.

Resultaten

In dit project werd ervaringskennis effectief ingezet in de schuldhulpverlening. Twee trainers en duo’s van ervaringswerkers en schuldhulpverleners zijn een leerproces aangegaan. Het leerproces is zo ingericht dat professionals de meerwaarde van ervaringskennis konden ervaren en dat ervaringswerkers de positie en dilemma’s van de professionals leerden kennen. In de training is onder andere de kloventheorie, diversiteit, eigen regie en de rol van het netwerk aan de orde geweest.

Het project heeft geresulteerd in:

  • 6 ervaringswerkers ‘armoede en sociale uitsluiting’ en 6 schuldhulpverleners die hun kennis en ervaring naar een hoger niveau hebben getild.
  • meer ruimte voor de oplossingen van mensen zelf.
  • een hogere kwaliteit van dienstverlening door betrokken professionals.

Bijkomend heeft het project geresulteerd in:

  • inzicht in de meerwaarde van de gegeven training en het tandemwerken met ervaringswerkers.
  • een publicatie over de ervaringen en resultaten van het project.
  • een trainingshandreiking.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website