Projectomschrijving

De opleidingsschool van De Hoop GGZ is een intensief werk- en leertraject om de instroom en doorstroming van ervaringsdeskundigen binnen de ggz te bevorderen. Hiermee zal kennis en ervaring van de ervaringsdeskundigen in het hulpverleningsproces een plek krijgen en geborgd worden. Het traject duurt 6 tot 12 maanden.

Aanleiding en ambitie

Als ervaringsdeskundigen klaar zijn met hun ggz traject is de droom er vaak om iets terug te doen. Helaas komt dit door allerlei oorzaken beperkt voor elkaar. De uitdaging binnen dit project is ‘deze oorzaken’ weg te nemen en de kennis en kunde van de ervaringsdeskundigen te vergroten en te integreren naar een professioneel niveau. Dit project heeft 2 voordelen. Ten eerste wordt de kennis en kunde van de ervaringsdeskundige behouden. Ten tweede zal een nieuwe groep medewerkers De Hoop GGZ instromen. Ze geven een impuls voor product- en zorgvernieuwing. Er worden 30 ervaringsdeskundigen per jaar bereikt en het streven is om 8 personen in dienst te zien gaan bij een instelling.

Resultaten

Het traject van Ervaringsdeskundige in de ggz is geïmplementeerd. De nieuwe aanpak is uitgewerkt en toegepast in de organisatie en er zijn instromers van andere organisaties geweest. Daarmee is de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) afgerond.

Een belangrijk inzicht is dat de seniorcoach een spil in het web is geweest. De coach motiveert, jaagt aan, helpt problemen oplossen en vergroot de mentale weerbaarheid van de deelnemers. Binnen de opleiding fungeert de seniorcoach als een buddy die op persoonlijk niveau mensen stimuleert.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website