Projectomschrijving

Doel

In de wijk Loosduinen in Den Haag ervaren bewoners hinder van medebewoners met een sociaal kwetsbare achtergrond. Er is ook sprake van een stijging in het aantal meldingen van overlast van mensen met verward gedrag. Binnen dit project hebben VOOR Welzijn, Zorgbelang en Pink Donut de handen ineengeslagen om deze problematiek met partners, ervaringsdeskundigen en wijkbewoners aan te pakken.

Werkwijze

Dit wordt gedaan door:

  1. Koppelen ervaringsdeskundigen: Het opleiden en koppelen van ervaringsdeskundige wijkgidsen aan 20- 25 mensen met psychiatrische kwetsbaarheid zodat zij weten wat er in de wijk aan ondersteuning mogelijk is.
  2. Lerend netwerk vormen: Met alle betrokken organisaties in de wijk een lerend netwerk te vormen dat uitgaat van de vraag en behoefte van de doelgroep.

Deze aanpak sluit aan bij bouwsteen 1, 2 en 3 doordat we werken met ervaringsdeskundigen en een netwerk opbouwen van sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen. Daarnaast kunnen wijkgidsen door hun aanwezigheid in de wijk een belangrijke rol krijgen in het opsporen van bewoners die de grip op hun leven dreigen kwijt te raken.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website