Projectomschrijving

Doel

Er is bij diverse instellingen belangstelling voor het inzetten van ervaringsdeskundigen van CéZetPé, Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie. Zelf hebben ze weinig tot geen kennis van en ervaring met ervaringsdeskundigen. Het doel van het project is hen helpen die ervaring op te bouwen.

Resultaten

Door verschillende onvoorziene omstandigheden is er nog betrekkelijk weinig ervaring opgedaan. De ervaring die desondanks is opgedaan is echter veelbelovend. We kunnen met ondersteuning van ervaringsdeskundigen een luisterend oor bieden en coaching geven door gebruik te maken van positieve psychologie, wat zal bijdragen aan een groeiend zelfvertrouwen. Ook hebben ervaringsdeskundigen meer aandacht voor zingeving en hoop, wat nodig is om een herstelproces te beginnen en vol te houden. Hierdoor worden betrokkenen zelfredzamer en beter in samenwerken, waardoor zij beter mee kunnen draaien in een samenleving die dat meer van haar burgers is gaan vragen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website