Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt een ervaringsdeskundige actief ingezet als onderdeel van het behandelteam eetstoornissen van GGz Centraal.

Werkwijze

Bij de start van de behandeling krijgen alle eetstoornispatiënten twee individuele gesprekken met de ervaringsdeskundige aangeboden. Het doel hiervan is om laagdrempelig contact te maken en eventueel te motiveren. Ook aan het eind van de behandeling krijgen alle patiënten twee gesprekken met een ervaringsdeskundige aangeboden. In deze gesprekken staan de thema’s herstel en nazorg centraal. Daarnaast kunnen gesprekken op indicatie worden aangeboden. Indicaties kunnen bijvoorbeeld afname van motivatie voor behandeling of vastlopen in de behandeling zijn.

Protocol en functieomschrijving

Het inzetten van ervaringsdeskundigen is nieuw op de afdeling. Daarom zal het uitwerken van een protocol en functieomschrijving rondom de inzet van ervaringsdeskundigen ook onderdeel zijn van dit project. Daarnaast zal tijdens dit project worden bijgehouden wat de ervaringen en effecten van de inzet van ervaringsdeskundigen is, zodat deze gebruikt kunnen worden bij de evaluatie aan het eind van dit project.

Resultaten

Een ervaringsdeskundige werd actief ingezet in het behandelteam eetstoornissen, ter bevordering van de behandeling en het herstel van de patiënten. De ervaringsdeskundige die werkzaam was tijdens dit project heeft individuele gesprekken gevoerd met patiënten en een bijeenkomst georganiseerd met naastbetrokkenen. Daarnaast is er in samenwerking met collega’s uit het behandelteam een beleid ontwikkeld rond de inzet van ervaringsdeskundigheid. Er is geïnvesteerd in een goede samenwerkingsrelatie met directe teamleden waar ieders rol van ervaringsdeskundige binnen een behandelteam besproken werd.

Bovendien is er kwalitatief onderzoek gedaan naar het effect van de inzet van ervaringsdeskundigheid. De belangrijkste conclusie is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid als waardevol wordt ervaren door zowel patiënten als het behandelteam. De inzet van ervaringsdeskundigheid is een waardevolle aanvulling op het al bestaande behandelaanbod voor eetstoornispatiënten bij GGz Centraal.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website