Projectomschrijving

Mensen met psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsgevoeligheid hebben voor persoonlijk en maatschappelijk herstel baat bij laagdrempelige ondersteuning vanuit buiten de ggz.

Doel

Dit project (‘Ervaring doet er toe’) wil hieraan bijdragen door inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijk te bevorderen. Het samenwerkingsverband van Herstelacademie Haarlem en Meer, welzijnsorganisatie Haarlem Effect en een van de sociaal wijkteams in Haarlem ontwikkelt en realiseert een cursus voor het sociaal wijkteam over herstelondersteuning en het belang van inzet van ervaringskennis in de wijk.

Werkwijze

We inventariseren waar ervaringskennis voor bewoners van meerwaarde kan zijn, wat mogelijkheden zijn voor samenwerking en wat daarvoor nodig is. De Herstelacademie verzorgt coaching en intervisie aan beginnend ervaringsdeskundigen die vanaf de start betrokken worden bij de projectontwikkeling en -uitvoering. Bij positieve projectevaluatie worden andere Haarlemse wijkteams geschoold en de inzet van ervaringskennis in de sociale basis verder gestimuleerd.

Resultaten

Het doel van het project ‘Ervaring doet er toe’ is herstelondersteuning van bewoners in Haarlem te stimuleren door inzet van ervaringsdeskundigheid. De cursus van Sociaal Wijkteam Centrum & Rozenprieel heeft de waarde van scholing door ervaringsdeskundigen zichtbaar gemaakt en het draagvlak voor scholing aan wijkteams in Haarlem vergroot.

Terwijl de uitgangspunten van werken van sociale wijkteams goed aansluiten bij principes van herstel, werd tijdens de cursus zichtbaar dat nog niet alle sociale hulverleners bekend zijn met herstelondersteunend en ervaringsdeskundig werken. Onder voorwaarden kunnen (beginnend) ervaringsdeskundigen zich kwalificeren om in de sociale basis te werken. Dit vraagt, naast ondersteuning van (beginnend) ervaringsdeskundigen, om matching met organisaties die middels scholing en ondersteuning ervaringsdeskundigheid in willen zetten.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website