Projectomschrijving

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor daklozen te maken met personen met ernstig verward gedrag. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en enkelen hebben daarbij een licht verstandelijke beperking (triple diagnose). De ernst van de psychische problematiek neemt toe.

Doel

In antwoord op deze signalen zullen Mainline en Volksbond Streetcornerwork 2 producten ontwikkelen ter ondersteuning van maatschappelijke opvanglocaties professionals die met ernstig verwarde dubbel/triple diagnose personen werken.

Werkwijze

Enerzijds zal Mainline, in samenwerking met 2 locaties van Volksbond Streetcornerwork, haar bestaande training ‘complexe contacten’ aanscherpen om beter in te spelen op huidige uitdagingen. Anderzijds zullen de 2 organisaties een praktische korte handleiding ontwikkelen met handvatten voor de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen met een dubbel of triple diagnostiek.

Resultaten

In samenwerking ontwikkelden Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje om professionals, die met mensen met dubbel of tripel problematiek werken, te ondersteunen om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren.

In de training ‘Verward gedrag’ wordt ingezoomd op verschillende factoren die kunnen bijdragen aan dit vaak onbegrepen gedrag. Deelnemers krijgen door praktische oefeningen handvatten om hier adequater mee om te gaan. Deelnemers van de training ontvangen het boekje ‘Onbegrepen gedrag begrijpen’, een handleiding boordevol tips voor de omgang met verward gedrag in de maatschappelijke opvang.

Het boekje en de training zijn nu landelijk beschikbaar en te vinden op de website van Mainline.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website