Projectomschrijving

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor daklozen te maken met personen met ernstig verward gedrag. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en enkelen hebben daarbij een licht verstandelijke beperking (triple diagnose). De ernst van de psychische problematiek neemt toe.

Doel

In antwoord op deze signalen zullen Mainline en Volksbond Streetcornerwork 2 producten ontwikkelen ter ondersteuning van maatschappelijke opvanglocaties professionals die met ernstig verwarde dubbel/triple diagnose personen werken.

Werkwijze

Enerzijds zal Mainline, in samenwerking met 2 locaties van Volksbond Streetcornerwork, haar bestaande training ‘complexe contacten’ aanscherpen om beter in te spelen op huidige uitdagingen. Anderzijds zullen de 2 organisaties een praktische korte handleiding ontwikkelen met handvatten voor de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen met een dubbel of triple diagnostiek.

Uitgelicht

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website