Projectomschrijving

In 2019 ontwikkelen Mainline en De Volksbond een handleiding en een training om de ondersteuning aan verwarde personen met een dubbele diagnose in de maatschappelijke opvang te verbeteren.

Actieonderzoek

Grotendeels parallel aan dit project - van juli 2019 t/m juni 2020 - voert Mainline een actieonderzoek uit met aandacht voor de bredere context van 'het probleem', maar vooral ook gericht op de praktische uitdagingen die Mainline en De Volksbond tegenkomen in de uitvoering van bovengenoemd project.

Denk hierbij aan vragen zoals: welke beperkingen ervaren de projectleden bij het ontwikkelen van de training? Zijn hier oplossingen voor? Zijn er alternatieve suggesties die bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning van verwarde personen? En ook de praktische vraag: kunnen ervaringsdeskundigen op een duurzame manier hierbij betrokken worden? Gedurende de beginfase van het actieonderzoek is de volgende hoofdvraag tot stand gekomen.

Hoofdvraag

Hoe kunnen we binnen de training, omgang met onbegrepen gedrag (i.p.v. verward gedrag) in de maatschappelijke opvang, activiteiten ontwikkelen waardoor wederzijds begrip tussen cliënt en zorgprofessionals bevorderd wordt?

Het actieonderzoek is praktisch en participatief van aard; onderzoek en actie zijn met elkaar verbonden.

Resultaten

Door het actieonderzoek is geleerd dat bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen beter aangesloten moeten worden op hun capaciteiten. Zo is bijvoorbeeld de input minder verbaal en meer interactief/spelenderwijs verzameld. Hierdoor werd betere input van de ervaringsdeskundigen voor de ontwikkeling van het project verkregen. Dit heeft tot een betere training en handleiding geleid binnen het project 'Onbegrepen gedrag begrijpen'.

Ook heeft huidig actieonderzoek ertoe geleid dat er betere voorbereidingen worden getroffen wanneer er in een training wordt samengewerkt met een ervaringsdeskundige: de doelen en de kaders worden uitgebreid voorbesproken zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en er minder wordt afgeweken van de doelstelling van een training. Tevens is naar aanleiding van huidig onderzoek het voornemen ontstaan om ervaringsdeskundigen films op te laten nemen. Dit plan is opgenomen in de acquisitiestrategie voor 2021.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website