Projectomschrijving

Doel

De 6 Veluwse gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen in samenwerking met Gezond Veluwe voor de inwoners met een psychische kwetsbaarheid toewerken naar nieuwe werkwijze.

Werkwijze

Voor de inwoner met een ernstige psychische kwetsbaarheid (EPA) worden 4 proeftuinen opgestart. De kern is de samenwerking tussen zorg en welzijn op de Veluwe, wat aansluit bij de doelgroep en sociale omgeving. Om zo als inwoner van de Veluwe als volwaardig burger te kunnen participeren in de wijk en gemeente. Ter ondersteuning worden Psynet en de Crisiskaart geïmplementeerd in de Noord-West Veluwe.

Samenwerking

Professionals uit verschillende domeinen zullen actief zijn in de proeftuinen zoals:

  • huisartsenzorg
  • het FACT team
  • het sociaal team
  • WMO
  • welzijn
  • wijkagent
  • de buurt

Daarnaast zal een ervaringsdeskundige in elke proeftuin meewerken om het inwoner perspectief te vertegenwoordigen. Samen wordt er toegewerkt naar een meer integrale werkwijze, waarbij er meer mogelijkheden tot eigen regie zijn voor de inwoner.

Bouwstenen

Deze aanpak draagt bij aan verschillende bouwstenen:
1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving
2. Preventie en levensstructuur
3. Vroegtijdige signalering
6. Toeleiding
9. Informatievoorziening

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website