Projectomschrijving

In Amsterdam Nieuw-West wordt door senior-ervaringswerkers een burgerinitiatief opgestart voor het herstel van mensen met verward gedrag. Het initiatief bestaat uit 2 aanpakken:

  • Zelfhulpgroepen
  • Eigen Kracht-conferenties

Werkwijze

In de zelfhulpgroepen werken deelnemers vanuit het principe ‘herstellen doe je zelf, maar niet alleen’ aan hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. In de Eigen Kracht-conferenties pakken deelnemers een specifieke vraag aan (zoals: ‘hoe kom ik aan een geschikte woning’ of ‘hoe herstel ik het contact met mijn familie’) vanuit het principe ‘samen kom je verder’. Een aantal deelnemers van de zelfhulpgroepen kan zich vervolgens ontwikkelen tot kartrekker van een zelfhulpgroep of tot begeleider van een Eigen Kracht-conferentie.

Doel

Het uiteindelijke doel is dat de zelfhulpgroepen en Eigen Kracht-conferenties structureel beschikbaar blijven in de wijk, uitgevoerd door ervaringsdeskundige bewoners. Door middel van het levensverhaal van de deelnemers (zelf narratief) wordt onderzocht hoe het project bijdraagt aan het herstel van de deelnemers. Dit zelf narratief wordt op meerdere momenten opgetekend en geanalyseerd.

Resultaten

Dit project was gericht op het bevorderen van herstel, zelf- en samenredzaamheid en de (re)integratie van mensen met psychische problematiek. Zelfhulpgroepen werden gecombineerd met de inzet van Eigen Kracht-conferenties. In het project is duidelijk geworden dat mensen met psychische problematiek en weinig sociale inbedding baat hebben bij Eigen Kracht-conferenties en zelfhulpgroepen.

De combinatie werkt voor een deel van de doelgroep erg goed: vanuit deelname aan de zelfhulpgroep komen vragen naar Eigen Kracht-conferenties en vanuit Eigen Kracht-conferenties volgt de keuze om deel te nemen aan een zelfhulpgroep.

Zelfhulpgroepen vragen daarentegen wel tijd. Zowel het opzetten, het ontwikkelen van vertrouwen in de groep als het bijdragen aan herstel is een weg van lange adem. De meerwaarde voor een dergelijke aanpak wordt wel onderkend. Echter, er zijn geen logische financieringsbronnen beschikbaar voor de doorontwikkeling van het project. Hierdoor is het niet haalbaar de zelfhulpgroepen en de Eigen Kracht-aanpak langer dan de projectperiode voort te zetten.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website