Projectomschrijving

Doel

Deze pilot in de Regio Utrecht verbindt het bestaande casusoverleg voor personen met verward gedrag en gevarenrisico’s met de pilots Ketenveldnorm en Bestuurlijk toezicht. Deze pilot moet bijdragen aan:

  • Een gedeelde risicotaxatie van de betrokken persoon, die bij alle betrokken partijen bekend is
  • Een bejegeningsprofiel, bij voorkeur opgesteld in samenspraak met de betrokkene zelf en diens systeem (familie en sociaal netwerk), dat als handvat kan dienen voor de juiste (ambulante) zorg en begeleiding
  • Een benoemde partij die verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding (levensloopbegeleiding)
  • Continuïteit van zorg in samenhang met de ketenveldnorm (en ook voor de personen die buiten de ketenveldnorm vallen)
  • Zicht op de mogelijkheden van bestuurlijk toezicht als effectieve methodiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website