Projectomschrijving

Dit project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD, Gemeente Haarlem en Haarlemmermeer en GGZ inGeest.

Doel

In het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio Kennemerland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag.

Werkwijze: MentalHealthFirstAid

De gehanteerde cursus is het internationale evidence based programma ‘MentalHealthFirstAid’. Het programma richt zich op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand psychische problemen heeft.

Maatschappelijke impact
De de-stigmatiserende functie en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van burgers middels het gestructureerde programma is van groot belang omdat:

  • de huidige beeldvorming een grote negatieve impact heeft
  • bij verwarde personen niet altijd per definitie sprake is van een psychische aandoening

Resultaten

In Kennemerland zijn zeven cursussen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan gemengde groepen gegeven. Cursisten waren o.a.:
- professionals en vrijwilligers van gemeenten;
- woningcorporaties;
- welzijn en maatschappelijke opvang;
- politie
- marechaussee
- betrokken burgers

Meer kennis

Deelnemers gaven aan dat ze door de cursus meer kennis hebben die ze goed kunnen gebruiken, o.a. over het aanbod 113 zelfmoordpreventie, de crisiskaart, en ervaringsdeskundigheid. Cursisten weten door de cursus wat ze wel en niet moeten doen wanneer ze te maken krijgen met een
persoon met psychische problemen.

Stigma

In de cursussen is aandacht besteed aan het stigma rond psychische problemen. Bijvoorbeeld aan het beeld van de ‘gevaarlijke gek’ of het feit dat mensen met psychische problemen vaker slachtoffer zijn dan dader van agressief gedrag. De cursus draagt bij aan meer bewustzijn, minder stigma, meer kennis, meer eerste hulp, en meer vroegtijdige interventie, waardoor herstel beter mogelijk wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website