Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGZ Rivierduinen heeft met behulp van financiering van ZonMw 211 mensen (in 14 groepen) getraind in Mental Health First Aid (MHFA) volgens het programma van MHFA Nederland in de regio’s Leiden en Gouda. Hiermee is bijgedragen aan het verhogen van kennis en handelingsbekwaamheid in de wijken t.a.v. mensen met verward gedrag.

 

De trainingen zijn door de deelnemers geëvalueerd. Het merendeel was zeer enthousiast en vond de training niet alleen heel leuk om te volgen maar vooral heel praktisch en geschikt voor het doel. De deelnemers zijn in staat om tijdig problemen te signaleren, contact te leggen en zonodig mensen door te verwijzen naar passende hulp.

 

Het project was onderdeel van het programma ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GGZ Rivierduinen heeft met behulp van financiering van ZonMw 211 mensen (in 14 groepen) getraind in Mental Health First Aid (MHFA) volgens het programma van MHFA Nederland in de regio’s Leiden en Gouda. Hiermee is bijgedragen aan het verhogen van kennis en handelingsbekwaamheid in de wijken t.a.v. mensen met verward gedrag.

 

De trainingen zijn door de deelnemers geëvalueerd. Het merendeel was zeer enthousiast en vond de training niet alleen heel leuk om te volgen maar vooral heel praktisch en geschikt voor het doel. De deelnemers zijn in staat om tijdig problemen te signaleren, contact te leggen en zonodig mensen door te verwijzen naar passende hulp.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Publiekssamenvatting/summary project Mental Health First Aid

 

Gemeentelijke- en aanpalende organisaties krijgen in toenemende mate te maken met mensen met verward gedrag. Meer kennis en vaardigheden in de wijk zijn nodig. Vroegsignalering en eerste hulp/ondersteuning leidt ertoe dat situaties rondom verwarde personen niet uit de hand lopen. Mensen kunnen eerder toegeleid kunnen worden naar passende zorg.

 

In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met betrokken partners zoals zorginstellingen, politie en GGD samen aan het realiseren van passende en sluitende zorg en opvang voor mensen met verward gedrag. GGZ Rivierduinen en Programma Hollands Midden starten voor de regio Hollands Midden het project Mental Health First Aid (MHFA). Dit project is gericht op het bieden van eerste hulp aan personen met verward gedrag. We bieden de training aan 150 professionals aan. Het project wordt opgenomen en uitgevoerd binnen het programma ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’. Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere projecten binnen het programma.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website