Projectomschrijving

Mental Health First Aid in Hollands Midden

Gemeentelijke en aanpalende organisaties krijgen in toenemende mate te maken met mensen met verward gedrag. Vroegsignalering en eerste hulp/ondersteuning leidt ertoe dat situaties rondom personen met verward gedrag niet uit de hand lopen. Mensen kunnen hierdoor eerder geleid worden naar passende zorg.

Samenwerking

In de regio Hollands Midden werken gemeenten met betrokken partners samen aan het realiseren van passende, sluitende zorg en opvang voor mensen met verward gedrag. GGZ Rivierduinen en Programma Hollands Midden starten voor de regio Hollands Midden het project ‘Mental Health First Aid'.

Doel en werkwijze

Dit project is gericht op het bieden van eerste hulp aan personen met verward gedrag in Leiden en Gouda. We bieden de training aan 210 professionals aan. Het project wordt opgenomen en uitgevoerd binnen het programma ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’. Waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere projecten binnen het programma.

Resultaten

GGZ Rivierduinen heeft in dit project 211 mensen (in 14 groepen) getraind in Mental Health First Aid (MHFA) volgens het programma van MHFA Nederland in de regio’s Leiden en Gouda. Hiermee is bijgedragen aan het verhogen van kennis en handelingsbekwaamheid in de wijken omtrent mensen met verward gedrag.

De trainingen zijn door de deelnemers geëvalueerd. Het merendeel was zeer enthousiast en vond de training niet alleen heel leuk om te volgen maar vooral heel praktisch en geschikt voor het doel. De deelnemers zijn in staat om tijdig problemen te signaleren, contact te leggen en zo nodig mensen door te verwijzen naar passende hulp.

Het project was onderdeel van het programma ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden’.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website