Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het voorliggende projectvoorstel zet in op het ontwikkelen van een Beoordelings- en Taxatie app om (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften te kunnen inschatten bij mensen met verward gedrag. Resulterend uit een deskresearch, focusgroepen met ketenpartners en interviews met personen die te maken hebben gehad met verward gedrag en hun naaste familieleden wordt een 3-traps procedure voorgesteld waarbij eerst een screening wordt gedaan op de acute veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften. Daarna wordt bepaald in welke van de vier – door het aanjaagteam Verwarde personen gedefinieerde - categorieën de persoon past: 1) mensen met verward gedrag die geen last veroorzaken, maar wel persoonlijk leed kennen; 2) mensen die hulp of zorg nodig hebben, overlast veroorzaken, maar niet gevaarlijk zijn; 3) mensen die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg en 4) mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben. Afhankelijk van de categorie vindt een vervolgscreening plaats op voor die categorie relevante veiligheidsrisico’s en zorgbehoeften. De app wordt mede ontwikkeld vanuit de (F)ACT en For(F)ACT-teams in regio Utrecht omdat deze teams zich bij uitstek richten op de doelgroep van mensen met verward gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website