Projectomschrijving

Voor sommige inwoners is zelfstandig leven en wonen, door bijvoorbeeld psychische problematiek, verslaving of een (licht) verstandelijke beperking, niet altijd makkelijk of mogelijk. Met als gevolg vermijden van zorg, onbegrepen gedrag en overlast.

Doel en werkwijze

De Trochpakker, onderdeel van het dorpenteam, gaat af op signalen van woningbouw, buren, apotheek en huisarts of op meldingen van de politie. Door de inzet van de Trochpakker wordt bepaald welke aanpak en zorg de betrokkene nodig heeft. Er wordt preventief gewerkt waarmee escalatie wordt voorkomen. Er ontstaat inzicht in de behoefte van de doelgroep en wat er nodig is. Door deze aanpak met de Trochpakker wordt de zorgvraag beter onderscheiden in de overlastmeldingen bij de politie. De Trochpakker draagt bij aan de veiligheid/-gevoelens van onze inwoners door het vergroten van orde en rust in het publiek domein en aan de bescherming van leven, gezondheid en goederen.

Resultaten

In het project ‘Een Trochpakker in Achtkarspelen’ is succesvol ervaring opgedaan met de Trochpakker als een soort Wijk GGD’er in de keten rond personen met verward gedrag. De daadkrachtige en deskundige Trochpakker is onderdeel van het dorpenteam, maakt gebruik van het bestaande netwerk, heeft daarmee specifieke afspraken en kan zo snel op- en afschalen.

Wijkagenten, maar ook andere partijen als de woningbouw, kunnen vroegtijdig hun zorgen over een persoon met verward of zorgmijdend gedrag delen, zodat de Trochpakker kan interveniëren en eventuele escalatie voorkomen. De persoon met verward gedrag voelt zich door de inzet van de Trochpakker gesteund en heeft weer grip op de (dreigende crisis) situatie en dat geldt ook voor de naasten. De Trochpakker ontlast daarmee de wijkagent van de zorg voor de Persoon met verward gedrag, waardoor er minder beslag wordt gelegd op de beschikbare tijd van de politie.

De inzet van de functie Trochpakker heeft in de keten Personen met verward gedrag geleid tot de aanwezigheid van een betrouwbare en deskundige professional, die voor de verschillende samenwerkingspartners zowel lokaal (collega’s, wijkagenten, woningbouw, etc.) als regionaal (FACT-team, Provinciaal Meldpunt verward gedrag, politie etc.) goed, snel en makkelijk te bereiken is.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website