Projectomschrijving

Doel

Gemeente Stichtse Vecht zorgt er samen met 3 ggz-instellingen (Altrecht, Kwintes, Impegno) en maatjesproject Handjehelpen voor dat personen met verward gedrag niet tussen het wal en schip vallen. Deze personen krijgen zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning. Hiervoor is een sterke lokale keten nodig waardoor de politie minder zorggerelateerde meldingen krijgt.

Werkwijze

Wij zien dat als volgt voor ons: wanneer er een melding binnenkomt gaat er zo snel mogelijk iemand op af om te kijken welke ondersteuning nodig is. We nemen de tijd om vertrouwen op te bouwen met de persoon met verward gedrag. Samen met de ggz-instellingen en Handjehelpen bepalen we wie deze persoon gaat begeleiden. Ook als het weer beter met iemand gaat, houden we een vinger aan de pols. Indien nodig door een professional, maar waar mogelijk door een vrijwilliger of een buurtgenoot.

Resultaten

De Wijk-ggz’er is onderdeel van de het project ‘Ggz in de Wijk’. Er is een nauwe samenwerking ontstaan tussen Altrecht, Impegno, HandjeHelpen, Kwintes en het Sociale Wijkteam. Het uitgangspunt is ervoor te zorgen dat personen met verward gedrag zo vroeg en dichtbij mogelijk ondersteuning krijgen.

Om dit te bereiken heeft de Wijk-ggz’er ook een goede verbinding gelegd tussen het veiligheidsdomein en zorgdomein. De Wijk-ggz’er is met haar expertise een goede aanvulling en sparringpartner voor het Sociaal Wijkteam. Een belangrijk onderdeel van de casuïstiek overleggen is het tijdig op- en afschalen tussen formele en informele zorg. Door de inzet van de Wijk-ggz’er en Ggz in de Wijk komt de doelgroep mensen met verward gedrag eerder in beeld.

De pilot is gestart in een van de twaalf kernen van Stichtse Vecht, maar wordt nu ook ingezet en uitgebreid naar de andere elf kernen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website