Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zonmw heeft de Emotional-CPR training voor ervaringsdeskundigen en behandelaren van GGZ inGeest mogelijk gemaakt. Deze methodiek, ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, roept op tot het gebruik van eigen ervaringen als respons op het verhaal van de patiënt. In de GGZ wordt steeds meer gewerkt met ervaringsdeskundigen vanuit het idee dat het werken met eigen ervaring maakt dat de behandeling meer gelijkwaardig wordt en de patiënt zich meer begrepen en empowered voelt. Maar werken met eigen ervaring, hoe doe je dat? Deze Emotional-CPR training gaf daar handvatten voor: de hulpverlener draagt niet een antwoord of oplossing aan maar luistert, geeft ruimte, en maakt vervolgens de connectie door te reflecteren op welke eigen emoties opgeroepen worden. De hulpvrager voelt zich gehoord en gesterkt door de gezamenlijkheid die geschapen is in het gesprek. Deze methodiek beoogt het hulpverlenen vanuit openheid en het maken van contact, in plaats van het hulpverlenen vanuit een expertise over ziekte. Het was daarmee vooral voor de behandelaren een uitdaging om, anders dan zij geleerd hebben, niet hun expertise, maar de ervaring van de hulpvrager, centraal te stellen. Maar wanneer dit lukte zagen we in de training hulpvragers die zich gehoord voelden. Op grotere schaal geeft deze training een opening naar een minder hiërarchische GGZ.

De uit de Verenigde Staten overgekomen trainers gaven de deelnemers de mogelijkheid om te trainen als trainers. Drie deelnemers zijn inmiddels in training om Emotional-CPR trainer te worden en zo deze methodiek verder te verspreiden ten einde een bijdrage te gaan leveren aan een nieuwe, meer gelijkwaardige, GGZ.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groep van 14 hulpverleners van GGZ inGeest, ervaringsdeskundigen en behandelaren, hebben twee dagen training gekregen in de Emotional-CPR methodiek. Het enthousiasme om deel te nemen aan de cursus was zo groot dat de trainers nog een extra training hebben gegeven die ook open was voor deelnemers van buiten GGZ inGeest. Deze tweede training bood ook de mogelijkheid om getraind te worden als trainer, drie deelnemers van de eerste cursus hebben van dit aanbod gebruik gemaakt.

De training bestond uit theorie en achtergrond van de ontwikkeling van de Emotional-CPR methodiek, en de achtergrond van de trainers werd besproken. Daniel Fisher en Oryx Cohen zijn beiden belangrijke aanjagers van de Herstel beweging in GGZ. Daniel Fisher is ook psychiater. Hun gezamenlijke ervaringen maakte dat zij goed konden aansluiten bij zowel de ervaringsdeskundigen als de behandelaren in het zoeken naar hoe de connectie te maken door eigen emoties. Er werd geoefend door ‘real play’, rollenspelen waarin de deelnemers zich zelf waren. De effecten van het maken van een verbinding door het gevoel te laten spreken werd duidelijk. Er was een zichtbaar verschil bij de zorgvragers wanneer zij tegemoet getreden werden door Emotional-CPR methodiek of door een meer traditionele wijze van zorgverlenen waar bij de zorgvrager in een bepaalde richting, met een bepaalde uitkomst geleid wordt. De zorgvragers voelden zich gehoord en gevalideerd. Voor de zorgverleners echter kan deze manier van zorgverlenen voelen als onwennig, men moet bereid zijn om af te stappen van de positie van expert over het welzijn van de zorgvrager. Vooral voor de behandelaren was het moeilijk om het idee los te laten dat zij de oplossing hebben, en voor zowel de behandelaren als de ervaringsdeskundigen was het soms moeilijk om de verbinding te maken met hun eigen gevoel.

De evaluaties van de training waren zeer positief. De meeste deelnemers benoemden de positieve uitwerking op hun werk en privé leven wanneer het lukte om contact te maken met hun eigen gevoel, en hierdoor met de mensen om hen heen. Ook werd genoemd dat men zich minder belast voelde door het gevoel een oplossing te moeten aandragen.

De meeste participanten hadden enige kennis van Open Dialoog, en sommigen waren bezig geweest met het implementeren van,delen van, de Open Dialoog methodiek in de kliniek. In deze training zijn handvatten aangereikt om ook echt een open dialoog te kunnen voeren. Het enthousiasme van de participanten is doorgedrongen tot collega’s die ook getraind willen worden. Een afspraak met een van de GGZ inGeest directeuren heeft plaats gevonden om het vervolg op de training te bespreken. Hopelijk zijn er volgend jaar drie volleerde trainers die binnen en buiten GGZ inGeest deze methodiek verder uit kunnen dragen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project betreft het organiseren van een training voor ervaringsdeskundigen en behandelaren van GGZ inGeest in de eCPR/Open Dialoog methodiek. Deze methodiek is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, en roept op tot de inzet van eigen ervaringen als respons op het verhaal patiënt. De communicatie is gericht op het zoeken naar een gemeenschappelijke taal die de betekenis van de verwarring van de patiënt in crisis verheldert. Dit betekent dat de patiënt een gelijke gesprekspartner blijft, ook wanneer deze in verwarring verkeert. Deze methodiek doet het gevoel van veiligheid van de patiënten toenemen, waardoor patiënten sneller kunnen herstellen. Opnames kunnen zo voorkomen of verkort worden.

De training is voor ervaringsdeskundigen en behandelaren van de kliniek Bocholtstraat, de Nieuwe Valerius kliniek en verschillende FACT teams. De ervaringsdeskundigen slaan de brug tussen de patiënt, familie en behandelaren. Zij brengen een cultuur mee die ook voor de behandelaren de weg effent voor het inzetten van eigen ervaring in de behandeling, en daarmee voor het toepassen van de methodiek van eCPR/Open Dialoog. Na deze tweedaagse training zullen binnen deze locaties de zorgafstemmingsgesprekken met de patiënt en diens systeem volgens de Open Dialoog methodiek gevoerd worden. Ook wordt er geëxperimenteerd met het afschaffen van de traditionele overdracht (waar alleen behandelaren aan tafel zitten), zodat er steeds minder over patiënten en steeds meer mét patiënten gesproken wordt. In de nieuwe vorm zullen patiënten bij deze overdracht zijn en zal deze samen met hun gedaan worden.

Kern van de visie van GGZ inGeest is het bevorderen van herstel, daartoe zijn ook tal van ervaringsdeskundigen in dienst getreden. Met de eCPR/Open dialoog training wordt deze cultuuromslag waarbij de patiënt de specialist is op het gebied van eigen herstel bestendigd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website