Projectomschrijving

Doel

Ervaringsdeskundigen en behandelaren van GGZ inGeest hebben 2 dagen training gekregen in de Emotional-CPR methodiek. De training werd gegeven door Daniel Fisher en Oryx Cohen, prominente aanjagers van de herstelbeweging in de Verenigde Staten. Enthousiasme om deel te nemen leidde tot een extra training, waarin drie deelnemers van de eerste cursus werden opgeleid als trainer.

Werkwijze

Er werd geoefend met het maken van een verbinding door het gevoel te laten spreken, door middel van ‘Real Play’. Hierdoor werd geoefend met contact maken, oplossingen aandragen en gespreksvoering.

Resultaten

Er was een zichtbaar verschil bij de zorgvragers wanneer zij tegemoet getreden werden door Emotional-CPR methodiek of door een meer traditionele wijze van zorgverlening. De zorgvragers voelden zich gehoord en gevalideerd. De evaluaties van de training waren zeer positief: contact maken ging beter, men voelde zich minder belast met het idee als hulpverlener oplossingen te moeten aandragen en hulpverleners en zorgvragers kwamen echt tot een open dialoog.

Het enthousiasme van de participanten is doorgedrongen tot collega’s die ook getraind willen worden. Naar verwachting kunnen in de toekomst meerdere volleerde trainers binnen en buiten GGZ inGeest deze methodiek verder uitdragen.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website