Projectomschrijving

Doelstelling

Dit project richt zich op stabiliteit van leven voor kwetsbare inwoners door het creëren van een nieuwe uitvoeringspraktijk voor hulpverlening. Hiermee wil dit project escalaties rond verward gedrag verminderen en ervoor zorgen dat minder mensen in de problemen komen.

Methode

Ervaringsdeskundigen zijn binnen dit project richtinggevend. Hun ervaringen vormen, samen met het reeds ontwikkelde stabiliteitsmodel, de stressorenaanpak en het samenwerkingsconvenant van alle betrokkenen, het fundament voor dit project.

Aanpak

Het project beoogt de volgende zaken te ontwikkelen:

  • leer-werkpractica met ervaringsdeskundigen;
  • praktijkintervisie voor professionals;
  • digitale practicumruimte;
  • een handboek met lokale werkafspraken.

Het project zal starten in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. De resultaten van dit traject worden gedeeld met gemeenten uit de regio en, waar interesse is, ook daarbuiten.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website