Projectomschrijving

Doel

Het project is erop gericht in Doetinchem een actieve benadering van mensen met verward gedrag te ontwikkelen. Er wordt ingezet op een preventieve aanpak zodat crisissituaties worden voorkomen.

Werkwijze

Eén beroepskracht en één ervaringsdeskundige trekken er 36 uur per week met een soepkar op uit. Hiermee hebben we een middel om mensen die verward gedrag (dreigen) te vertonen te verleiden tot toenadering en vervolgens op het juiste spoor te krijgen. Met deze zichtbare aanpak geven we een krachtig signaal af: in Doetinchem wordt naar je omgekeken!

Naar verwachting worden met dit project ongeveer 35 personen bereikt uit verschillende doelgroepen, waaronder ggz, verslavingsproblematiek en verwarde ouderen.

Samenwerkingspartners

Hierbij worden degenen waarmee een haak wordt gemaakt over organisatiegrenzen heen begeleid. Samen met de volgende partijen wordt de organisatie-overstijgende benadering vormgegeven:

 • Gemeente Doetinchem
 • GGNet
 • Iriszorg
 • MeeOost
 • Buurtplein
 • Woningcorporatie Sité
 • Stadskamer

Resultaten

Met ‘Haak aan’ is een ontbrekende schakel in de zorg rondom mensen met verward gedrag en daklozen ingevuld. Vanuit een enthousiast, globaal plan is goede samenwerking ontstaan tussen 4 stakeholders: IrisZorg, Stadskamer, Buurtplein en GGNet. Deze samenwerking heeft geleid tot de volgende resultaten:

 • Mensen, die anders tussen wal en schip vielen, zijn bereikt. Van een kleine 20 mensen is een beschrijving gemaakt, waarbij de meerwaarde van de samenwerking duidelijk zichtbaar is.
 • Wanneer een persoon bij de Stadskamer was binnengelopen, kon makkelijker worden opgeschaald. Hierdoor ontstond contact tussen medewerkers van GGNet en IrisZorg en de desbetreffende persoon, dat er anders niet zou zijn geweest.
 • Naast de samenwerkingspartners vanuit het project, zijn ook andere ketenorganisaties meer betrokken geraakt.
 • Managers weten elkaar ook buiten het project beter te vinden. Ook op andere gebieden ontstond samenwerking en er zijn samen meerdere projecten opgestart.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website