Projectomschrijving

Doel

Het project is erop gericht in Doetinchem een actieve benadering van mensen met verward gedrag te ontwikkelen. Er wordt ingezet op een preventieve aanpak zodat crisissituaties worden voorkomen.

Werkwijze

Eén beroepskracht en één ervaringsdeskundige trekken er 36 uur per week met een soepkar op uit. Hiermee hebben we een middel om mensen die verward gedrag (dreigen) te vertonen te verleiden tot toenadering en vervolgens op het juiste spoor te krijgen. Met deze zichtbare aanpak geven we een krachtig signaal af: in Doetinchem wordt naar je omgekeken!

Naar verwachting worden met dit project ongeveer 35 personen bereikt uit verschillende doelgroepen, waaronder ggz, verslavingsproblematiek en verwarde ouderen.

Samenwerkingspartners

Hierbij worden degenen waarmee een haak wordt gemaakt over organisatiegrenzen heen begeleid. Samen met de volgende partijen wordt de organisatie-overstijgende benadering vormgegeven:

  • Gemeente Doetinchem
  • GGNet
  • Iriszorg
  • MeeOost
  • Buurtplein
  • Woningcorporatie Sité
  • Stadskamer


Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website