Projectomschrijving

De inzet van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn is toenemend populair, maar niet zonder risico’s. Ervaringsdeskundigen bieden vaak 1 op 1 contacten in een ongewijzigde professionele context en worstelen met hun ambities om de organisatie van de zorg en de doelstellingen van professionele hulpverlening te bevragen.

Doel

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) onderkent dit probleem en ziet in regionale intervisiegroepen een belangrijk middel om ervaringsdeskundigen, dwars door (belangen van) organisaties (hun werkgevers) heen:

  • te ondersteunen
  • hun professionele ontwikkeling te bevorderen
  • te komen tot intersectorale kruisbestuiving.

Met het project wil de VvEd regionale intervisiegroepen voor in de zorg werkzame ervaringsdeskundigen versterken.

Werkwijze

Een digitaal platform verbindt ervaringsdeskundigen met regionale intervisiegroepen en ondersteunt intervisiegroepen met kennis, handvatten en onderlinge uitwisseling.

Resultaten

Er is een operationeel digitaal platform voor leden van de VvEd ontwikkeld. Het platform heeft de volgende kenmerken:

  • Het toont ervaringsdeskundigen in welke regio’s reeds intervisiegroepen actief zijn en waar behoefte is om aan te sluiten bij een groep.
  • Het biedt en stimuleert de mogelijkheid om intervisiegroepen te starten.
  • Het heeft een digitale kennisbank voor het verspreiden en delen van kennis en handvatten.
  • De intervisieleden en -groepen worden gefaciliteerd en ondersteund: bijvoorbeeld door het aanreiken van een handleiding met instructie, intervisiewerkwijze en -methoden.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website