Projectomschrijving

Doel

De partners in de regio Gooi en Vechtstreek zetten in op een integrale, kwalitatief hoogstaande en sluitende aanpak voor personen met verward gedrag met als doel het aantal meldingen van personen met verward gedrag te stabiliseren en terug te brengen.

Werkwijze

Ter voorkoming van escalaties en meldingen zetten de partners in op adequate domein overstijgende samenwerking, gegevensuitwisseling en preventieve activiteiten. Ondanks preventieve maatregelen kunnen toch problemen ontstaan. Bij de aanpak hiervan worden cliënten en hun naasten zoveel als mogelijk betrokken. Dit geldt ook voor de ontwikkeling en implementatie van beleid met de inzet van ervaringsdeskundigen.

24/7

Verder vinden partners het belangrijk dat inwoners 24/7 hun zorgen rondom verwardheid, psychiatrie, verslaving en aanverwante problematiek kunnen melden. Om die reden zetten de partners in op het versterken van alle meldpunten, multidisciplinaire risicotaxatie, passend vervoer en afgestemde 24/7 crisiszorg.
 

Resultaten

De partners in de regio Gooi en Vechtstreek hebben gewerkt aan een integrale en kwalitatief hoogstaande aanpak voor personen met verward gedrag. Ter voorkoming van escalaties en incidenten hebben zij ingezet op adequate domein overstijgende samenwerking, gegevensuitwisseling en preventieve activiteiten. Ook is ingezet op een herstelnetwerk, de versterking van de (crisis)keten en voorzieningen.

Bij de aanpak hiervan werden professionals, cliënten en hun naasten zoveel als mogelijk betrokken en ingezet. Dit geldt ook voor de ontwikkeling en implementatie van beleid. De aanpak blijft onderdeel uitmaken van een regionaal programma, waarbinnen de opgezette samenwerking en een groot aantal (vervolg)projecten worden gecontinueerd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website