Projectomschrijving

Dit project geeft een vervolg aan de acties die in Drenthe uitgezet zijn in het kader van de Drentse aanpak voor personen met verward gedrag en het programma Optimaal Leven Drenthe.

Doel

Het doel van het project is inbedding van de Drentse aanpak en de borging van de lopende activiteiten. Ook wordt er gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen de ketenpartners in Drenthe om de keten sluitend te krijgen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de 12 gemeenten in Drenthe en met de lokale relevantie veldpartners.

Tijdens het project wordt er gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundige zodat het cliënt- en naastenperspectief goed wordt vertegenwoordigd.  

Resultaten

In 2020 hebben partijen in Drenthe samengewerkt aan het project ‘Aanpak van Personen met Verward gedrag’. Professionals en ervaringsdeskundigen hebben gewerkt aan een betere afstemming van de zorg voor personen met onbegrepen gedrag. Er is niet alleen gekeken naar de professionele zorg, maar ook naar wat er nodig is om fijn in de wijk te wonen of zonder belemmeringen mee te kunnen doen aan activiteiten. Dit was geen eenmalig project. Binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten is dit een structureel thema geworden, waarin bestuurders met elkaar werken aan de afstemming van (zorg)voorzieningen. Organisaties als ggz en welzijnsinstellingen werken ook mee aan deze opzet.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website