Projectomschrijving

Oog voor de samenleving!

Psychische problemen komen steeds vaker voor. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking krijgt hiermee te maken.  Voor deze doelgroep willen Indigo & Twomorrow, samen met MHFA, zich inzetten in de regio Gelderland-Midden.

Wat is MHFA?

Mental Health First Aid’ staat voor 1e hulp bij psychische ongevallen. MHFA biedt trainingen aan voor een ieder om meer basiskennis op te doen over psychische problemen en het begrip hiervoor te vergroten.

Doel

Na uitvoerige inventarisatie per gemeente in Gelderland-Midden willen wij 5 gemeenten meekrijgen om MHFA te implementeren binnen de eigen beleidsplannen. Hierbij zijn onze subdoelstellingen:

  • Realisatie van 5 MHFA-trainingen
  • Creëren van draagvlak voor MHFA om:
  1. het stigma rondom psychische problematiek tegen te gaan
  2. de handelingscapaciteit in een (crisis)situatie te verhogen
  3. vroegtijdige(re) signalering en betere preventie te bewerkstelligen

Voor meer informatie: Hélène Rigter, projectleider Indigo Gelderland, h.rigter@indigogelderland.nl

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website