Projectomschrijving

Oog voor de samenleving!

Psychische problemen komen steeds vaker voor. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking krijgt hiermee te maken.  Voor deze doelgroep willen Indigo & Twomorrow, samen met MHFA, zich inzetten in de regio Gelderland-Midden.

Wat is MHFA?

Mental Health First Aid’ staat voor 1e hulp bij psychische ongevallen. MHFA biedt trainingen aan voor een ieder om meer basiskennis op te doen over psychische problemen en het begrip hiervoor te vergroten.

Doel

Na uitvoerige inventarisatie per gemeente in Gelderland-Midden willen wij 5 gemeenten meekrijgen om MHFA te implementeren binnen de eigen beleidsplannen. Hierbij zijn onze subdoelstellingen:

  • Realisatie van 5 MHFA-trainingen
  • Creëren van draagvlak voor MHFA om:
  1. het stigma rondom psychische problematiek tegen te gaan
  2. de handelingscapaciteit in een (crisis)situatie te verhogen
  3. vroegtijdige(re) signalering en betere preventie te bewerkstelligen

Voor meer informatie: Hélène Rigter, projectleider Indigo Gelderland, h.rigter@indigogelderland.nl

Resultaten

Na gegevens onderzoek hebben we 12 gemeenten benaderd. Hieruit zijn de gemeenten Arnhem,
Doesburg, Duiven, Ede en Wageningen geselecteerd voor verdere verdieping en de uitvoering van de pilot training MHFA. In de slotfase heeft ook een 6e gemeente zich gemeld, Zevenaar. Met deze gemeenten zetten we concrete vervolgstappen ten behoeve van structurele implementatie.

We hebben eerst een inventarisatie per gemeente gedaan om inzicht is krijgen in de doelgroep/problematiek.
Vervolgens is er veel gedaan aan het verspreiden van informatie bij de gemeenten door middel van het ontwikkelen van een folder, het voeren van gesprekken, het schriftelijke informeren en het geven van presentaties. De presentaties zijn op maat ingezet bij de verschillende gemeenten aan de hand van de inventarisatie en interviews. Na de presentaties zijn de pilot trainingen MHFA uitgevoerd.

Tot slot, is de samenwerking tussen Indigo Gelderland en Twomorrow én met andere samenwerkingspartners in de regio versterkt.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Downloadlijst

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website