Projectomschrijving

Doel

Vanuit de nieuwe situatie met inzet van de Psycholance is het doel dat de aansluiting tussen het medisch en het sociaal domein in de stad Groningen wordt verbeterd. Zo moeten de crisissituaties afnemen door het ontwikkelen van zorgroutes en de bereikbaarheid van het sociaal domein verder geregeld worden.

Werkwijze

Het project bereikt dit doel door:

  • De reguliere verantwoordelijke zorgorganisaties zo snel en zoveel als mogelijk te voorzien van een overdracht zodat (vervolg) zorg kan worden gestart of kan continueren.
  • De huidige, ongewenste inzet van de politie voor deze doelgroep te laten afnemen en vervangen door meer passende zorg en inzet, in die gevallen wanneer geen sprake is van onveiligheid of een strafbaar feit.
  • De burger/client een grotere rol in de aanpak te geven, waardoor er rekening gehouden zal worden met de oplossingen die door hen worden ingebracht.
  • De toestroom van de niet-acute psychiatrie naar de crisisbeoordelingslocatie te laten afnemen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website