Projectomschrijving

Aanleiding

Eind 2018 is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. Deze doelgroep kenmerkt zich door problemen op de volgende gebieden:

  • politie en justitie;
  • psychisch welzijn;
  • wonen;
  • dagbesteding;
  • middelengebruik;
  • zorgmijding.

Doel

De projectdoelen zijn:

  • Het verbeteren van de leefomstandigheden van de doelgroep.
  • Het verminderen van overlast, (escalatie)gevaar en maatschappelijke kosten.


Na een uitgebreide inventarisatie van verbeterpunten zijn er grofweg twee verbeterlijnen ingezet:

  1. De ontwikkeling van een langlopende, intensieve persoonsgerichte aanpak (PGA) voor (om te beginnen) 45 personen.
  2. De aanpak van de tekortkomingen aangaande de benodigde maatwerkvoorzieningen voor de doelgroep.

De ZonMW-subsidie wordt aangewend voor een langere voortzetting van het project ‘Maatwerkvoorzieningen’ en de implementatie van een PGA-registratie- en monitoringssysteem van ZOCUS B.V.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website