Projectomschrijving

De regio Holland Rijnland bestaat uit 13 gemeenten, met Leiden als centrumgemeente. Leiden beschikt van oudsher over een goede kennisinfrastructuur om het beleid op gebied van maatschappelijke zorg te ondersteunen, waaronder de Monitor Maatschappelijke Zorg. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang stelt de gemeenten echter voor nieuwe uitdagingen.

Doel

Het doel van dit project is om meer zicht te krijgen op groepen mensen die gebruik maken van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio.

Werkwijze

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD Hollands Midden, gemeenten en ketenpartners. Om het doel van het project te bereiken wordt gewerkt aan:

  • Het verder ontsluiten van databronnen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.
  • De ontwikkeling van nieuwe indicatoren passend bij de veranderde informatiebehoeften van de gemeenten.
  • Het experimenteren met het koppelen van data uit verschillende registratiebronnen.
  • De herschikking van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van monitoring en beleidsadvisering.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website