Projectomschrijving

Achtergrond

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de ggz en de hervorming van de langdurige ggz. In Houten merken we dat door deze veranderingen mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vaker aangewezen zijn op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. Ondertussen zijn we in Houten een paar jaar bezig met de functie wijk-GGD'er.  Omdat het (zorg)landschap verandert en samenwerkingspartners een toename aan kwetsbare inwoners signaleren, willen we de functie van de wijk- GGD’er verder ontwikkelen. Ook willen we terugkijken op de afgelopen jaren en inzicht krijgen op de aard van de problematiek bij kwetsbare inwoners.

Doel

Het doel van dit project is om de Wijk-GGD’er in Houten door te ontwikkelen, te monitoren en te evalueren.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Houten, Lister, de politie, Welzijnsorganisatie Van Houten&co, Woningcorporatie Viveste, Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, en wijkverpleegkundigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website