Projectomschrijving

Dit project beoogt de resultaten van het zorgmodel DITSMI (Diagnose, Indicate, Treat, Severe Mental Illness) breder beschikbaar te stellen en te implementeren bij GGNet en bij GGZ Oost-Brabant.

DITSMI

Het doel van DITSMI is om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving, een positiever zelfbeeld en voor zover mogelijk, het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

Doel project

Het zorgmodel DITSMI bestaat uit een combinatie van multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens professionele richtlijnen. De meerwaarde van dit project is dat implementatie van het zorgmodel DITSMI:

  • leidt tot afbouw van medicatie bij patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA)
  • het risico op stagnatie in behandeling minimaliseert
  • leidt tot vermindering van de zorgconsumptie

Actieonderzoek ditsmi

Naar aanleiding van dit project, is het project Actieonderzoek ditsmi gestart.

Video Zorgmodel DITSMI voor mensen met ernstige psychische aandoening

Vervolg

Dit project is een vervolg op het project Optimaliseren richtlijnadherentie diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij ggz-patiënten in de langdurende zorg als doorbraakproject dat gefinancierd is vanuit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website