Projectomschrijving

Doel

De GGD Zaanstreek-Waterland richt een Sociaal Advies- en Meldpunt (SAM) in. Het SAM is bedoeld om mensen waarover men zich zorgen maakt en die zich soms ook verward gedragen, snel en goed door te leiden naar passende zorg.

Werkwijze

Het SAM is uiteindelijk 7 dagen per week bereikbaar van 9.00 uur tot 23.00 uur, voor verwijzers en burgers. Bij het in te richten SAM komen meldingen binnen van mensen met verward gedrag en/of psychische problematiek met een niet-acuut karakter. Zo nodig wordt zorg geboden of men wordt doorgeleid naar passende hulp. Op deze manier hopen de gemeenten dat meldingen van mensen met verward gedrag sneller worden opgepikt en deze mensen snel worden doorgeleid naar passende zorg. De GGD Zaanstreek–Waterland heeft jarenlang ervaring met de opvang en begeleiding van deze mensen. Het SAM maakt onderdeel uit van het Zorg- en Veiligheidshuis, waarin vele partijen en meldpunten verenigd zijn.

Resultaten

De reeds bestaande Meldpunten bij de GGD (Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, ‘Meldpunt suïcidepreventie en Meldpunt Bijzondere Zorg) zijn geïntegreerd tot Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ). Het MABZ is bedoeld voor meldingen rond niet-acute (psychiatrische) zorg en voor adequate en snelle doorverwijzing naar passende zorg.

Het Meldpunt is gehuisvest bij de GGD en werkt voor de gehele regio Zaanstreek-Waterland. Het is bereikbaar voor verwijzers, andere hulpverleners, gemeenten en burgers. Het MABZ maakt onderdeel uit van een integrale samenwerking met de lokale teams, het Zorg- en Veiligheidshuis en Veilig Thuis. De ervaringen tot nu toe zijn positief. De betrokken ketenpartijen weten elkaar te vinden en er kan snel een beroep worden gedaan op hulpverlening en de politie. Het op- en afschalen van de hulp gaat efficiënt.

Per 1 januari 2020 fungeert het MABZ ook als Meldpunt voor meldingen in het kader van de Wvggz en voert daartoe verkennende onderzoeken uit.

 

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website