Projectomschrijving

De gemeenten in Midden-Brabant hebben aangegeven dat het wenselijk is dat professionals en vrijwilligers in de wijken allemaal deskundig zijn in het herkennen en bejegenen van mensen met verward gedrag.

Doel

Door middel van de cursus Mental Health First Aid (MHFA) willen de gemeenten de basiskennis over verward gedrag (hoe signaleren en wat te doen) bij professionals en vrijwilligers in de wijken vergroten.

Werkwijze

Indigo Brabant, RIBW Brabant en GGD Hart voor Brabant geven 11 MHFA cursussen aan 180 cursisten afkomstig uit het sociaal domein in de gemeenten en wijken. MHFA is een EHBO cursus waar je leert eerste hulp te verlenen bij psychische klachten. In de training wordt informatie gegeven over psychische klachten en is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden (bijvoorbeeld het voeren van gesprekken) en het maken van afspraken met een persoon die risico loopt op verward gedrag.

Resultaten

In samenspraak met 9 gemeenten hebben de 3 regionale licentiehouders MHFA (Indigo Brabant, RIBW Brabant en GGD Hart voor Brabant) deskundigheidsbevordering verzorgd in het
herkennen en bejegenen van personen met verward gedrag. Er is gewerkt met de methodiek Mental Health First Aid (MHFA), een ‘EHBO-cursus voor psychische problemen’. De cursus geeft
je informatie over hulp bieden aan mensen met psychische problemen en je leert vaardigheden hoe te handelen in een crisissituatie (zie ook www.mhfa.nl ).

Training

In dit project zijn in totaal 145 deelnemers, veelal professionals, getraind. De cursussen werden verzorgd door gekwalificeerde medewerkers van specialistische zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen en gegeven aan professionals in de 0e en 1e lijn, medewerkers van gemeenten, vrijwilligers in de wijk (buurtpreventie, wijkcentra, buurtbemiddeling) en andere
belangstellenden.

Inschrijven voor een MHFA-cursus kan via de landelijke website. Inkoop kan ook rechtstreeks bij
de licentiehouders voor organisaties die hun eigen medewerkers, vrijwilligers en/of inwoners een
cursus willen aanbieden.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website