Projectomschrijving

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Texel, Hollands Kroon, Schagen) zijn op 17 mei 2017 met relevante partners een project gestart om de sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag te versterken.

Doel

Het doel van het project ‘De Verbinding’ is tweeledig:

  1. Het deelproject ‘Naar de voorkant’ is gericht op het versterken van preventie, steunstructuur en vroegsignalering (bouwstenen 2 en 3). In een gezamenlijk proces met partners vanuit Beschermd Wonen, de Wmo, (welzijn en zorg), Jeugdzorg, Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening, Veiligheid en Maatschappelijke opvang worden nieuwe mogelijkheden, waaronder het concept Positieve gezondheid verkend, in gang gezet en getest.
  2. Het ontwikkelen van een integraal plan voor de sluitende aanpak Verwarde Personen, waarin alle bouwstenen verbonden worden. Preventie, Informatiedeling en cliëntenparticipatie zijn in dit plan leidende principes.

Resultaten

In de Kop van Noord-Holland heeft, als onderdeel van het project De Verbinding, het afgelopen jaar een intensief proces (‘Naar de voorkant’) plaatsgevonden. Hier deden Den Helder, Texel, Schagen, Hollands Kroon en alle relevante partijen aan mee. Dit heeft geleid tot meer zicht op knelpunten en oplossingsrichtingen voor de sluitende aanpak Personen met Verward gedrag. Met name
voor verbetering van preventie en vroeg signalering. Een aantal van de acties wordt geïmplementeerd in het reguliere beleid van de gemeenten en organisaties.

Vervolg

De volgende pilots zijn opgenomen (en veelal gestart) in het plan voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag ‘De Verbinding 2’:

  • inzet ervaringsdeskundigen en begeleiding bij invullen crisiskaart
  • 7x24 uurs bereikbaarheid Vangnet en Adviesteam
  • inzet Schakel-GGD’er (voor verbreden samenwerking)
  • leertuin Zorg en Veiligheid,
  • training MHFA in de regio,
  • onderzoek ‘Tussen wal en schip’ naar hiaten in de ondersteuning van zelfstandig wonende mensen die hun eigen zorgvraag niet kunnen organiseren

Meer informatie

Vervolgproject: ‘De verbinding 2

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Uitgelicht

Interview

Maureen Klaver en Denise Melgert

Goede samenwerking voorkomt dat mensen weer terugvallen. In een interview vertellen Denise Melgert (RCO de Hoofdzaak) en Maureen Klaver (GGD Hollands Noorden) hoe ze die samenwerking in dit project aanpakken.

Lees het interview

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website