Projectomschrijving

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben met zorg- en welzijnsaanbieders, politie, cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen het uitvoeringsplan ‘De Verbinding 2’ ontwikkeld voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Doel

Met dit uitvoeringsplan wordt een sterke impuls gegeven aan deze sluitende keten, met name waar het over preventie en vroegsignalering gaat.

Werkwijze

Het plan ‘De Verbinding 2’ heeft een looptijd van 2 jaar. Speerpunten, uitgewerkt in concrete acties zijn o.a.:

  • Voortzetting en verdieping van het proces rondom domein-overstijgende samenwerking.
  • Voortzetting innovatieproject ‘Naar de voorkant’ gericht op het versterken van vroegsignalering en het ondersteuningssysteem rondom cliënten.
  • Onderzoek naar passende begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met ggz-problematiek.
  • Een halfjaarlijkse pilot rondom de inzet van een wijk/schakel-GGD'er om de contacten in de wijk flink te versterken.
  • Bevorderen inclusie door de uitrol van de cursus Mental Health First Aid en voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk.


Uitgelicht

Interview

Maureen Klaver en Denise Melgert

Goede samenwerking voorkomt dat mensen weer terugvallen. In een interview vertellen Denise Melgert (RCO de Hoofdzaak) en Maureen Klaver (GGD Hollands Noorden) hoe ze die samenwerking in dit project aanpakken.

Lees het interview

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website