Projectomschrijving

Basisberaad Rotterdam heeft dankzij dit project een doorstart kunnen maken met het project Crisiskaart Rotterdam Rijnmond. Het borgen van de Crisiskaart en mensen met verward gedrag
daarmee ondersteunen is de inzet geweest. De Safety4Youkaart is ontwikkeld, een Crisiskaart gericht op jongeren en de hulpkaart toegevoegd. Ook de Wrap is duidelijker neergezet. Hierdoor kunnen we een bredere groep mensen ondersteunen.

Er is ingezet op de waarde van de Crisiskaart binnen de WvGGZ. Er is veel voorlichting gegeven en de mogelijkheden besproken van het achterliggend crisisplan t.b.v. een eigen plan van aanpak. De crisiskaart en hulpkaart staan als maatregel vermeld in het “Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019 – 2022”. Er is samenwerking gezocht en gevonden met GGZ aanbieders in
Rotterdam Rijnmond, waardoor de Crisiskaart en de WRAP ook onderdeel zijn van herstelgerichte zorg met als onderliggend doel de mensen die op de wachtlijst staan, eerder te kunnen ondersteunen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Dat doen we door middel van een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website