Projectomschrijving

Doel

Basisberaad Rotterdam heeft met dit project een doorstart kunnen maken met het project ‘Crisiskaart Rotterdam Rijnmond’. Het doel is het borgen van de Crisiskaart en mensen met verward gedrag daarmee ondersteunen.

Resultaten

De Safety4Youkaart is ontwikkeld: een Crisiskaart gericht op jongeren, waaraan een hulpkaart is toegevoegd. Ook het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is duidelijker neergezet. Hierdoor kan een bredere groep mensen worden ondersteund.

Er is ingezet op de waarde van de Crisiskaart binnen de Wvggz. Er is veel voorlichting gegeven en de mogelijkheden van het achterliggende crisisplan zijn besproken ten behoeve van een eigen plan van aanpak.

De Crisiskaart en hulpkaart staan als maatregel vermeld in het ‘Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019 – 2022’. Er is een samenwerking aangegaan met ggz aanbieders in Rotterdam Rijnmond, waardoor de Crisiskaart en de WRAP ook onderdeel zijn van de herstelgerichte zorg, met als onderliggend doel de mensen die op de wachtlijst staan eerder te kunnen ondersteunen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website