Projectomschrijving

Doel

In het project ‘De kunst van consultancy vanuit de kracht van ervaringskennis’ hebben ervaringsdeskundigen bij 3 verschillende organisaties hun kennis en ervaring ingezet op de werkvloer en adviezen uitgebracht over de gewenste veranderingen. Het doel is dat ervaringsdeskundigen professionals van waardevolle feedback voorzien.

Resultaten

De inzet van ervaringsdeskundigheid was voor de betrokken organisaties nieuw. De ervaringsdeskundige consultants dachten mee over vraagstukken rondom onbegrepen gedrag. De gemeenschappelijke deler in de samenwerking binnen de trajecten is dat ervaringsdeskundigen het belang van verbinding benadrukken, zonder de aandacht direct naar een hulpvraag of probleem te verschuiven. In dit project boden zij medewerkers concrete handvatten omtrent bejegening.

Organisaties en ervaringsdeskundigen hebben de kans gekregen om elkaar beter te leren kennen. De beginnende samenwerking is gefaciliteerd en de inzet van ervaringsdeskundigheid is op de kaart gezet. Naast inhoudelijke feedback waarmee organisaties aan de slag kunnen, weten zij nu waarvoor en bij wie zij terecht kunnen voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website