Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Zoeterwoude heeft, samen met GGZ Rivierduinen en de politie een Wijk-GGZ’er ingezet om de signalen van inwoners met verward gedrag effectief op te kunnen pakken.

 

Onze Wijk-GGZ’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk is. Hij kent de huisarts(en), heeft korte lijnen met de politie en de woningcorporatie en legt snel contact met (bijvoorbeeld) de supermarkteigenaar. In een vroeg stadium bepaalt de Wijk-GGZ’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning het beste bij iemand past. De Wijk-GGZ’er legt vooral daarbij verbindingen tussen alles wat er al is. En vult de hiaten aan die hij vervolgens tegenkomt, samen met de partners.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de politie is informatie aangeleverd over de periode 2018, 2019 en 2020 (tot 16 maart) met betrekking tot E33-meldingen (personen met verward gedrag) en E14-meldingen (poging tot zelfdoding). Waar mogelijk heeft de Wijkfunctionaris contact opgenomen met de veroorzaker en diens omgeving. Daarnaast is ook contact gelegd met de huisarts, behandelend arts GGZ en zorgverlener.

 

Een duidelijk resultaat hierin is dat de Wijkfunctionaris in deze contacten een goede verbinding is met de WMO. Waar behandelende artsen de Wmo-consulent niet als collega zien, is de Wijkfunctionaris (als SPV-er GGZ) dat wel . Dit heeft geresulteerd in een snellere interventie, betere hulpverlening en het duidelijker in beeld brengen van de problematiek.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hierbij ontvangt u de aanvraag voor de pilot Wijk-GGDér Zoeterwoude

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website