Projectomschrijving

Het doel van dit project is het traject van nazorg en herstel op de poli Depressie van de Nieuwe Valerius Kliniek te verbeteren door het inzetten van een ervaringsdeskundige die de cliënt en zorgprofessional helpt bij het kiezen van een herstelactiviteit.

Als cliënt heeft de projectleider zelf ervaren dat het na een intensief behandeltraject een té grote overgang is om zonder steun verder te gaan. Wij willen de cliënt op een warme manier blijven begeleiden op weg naar herstel. De bestaande mogelijkheden van herstelactiviteiten worden nu onvoldoende benut

Werkwijze

De ervaringsdeskundige gaat eerst in gesprek met cliënten en behandelaren om erachter te komen welke herstelactiviteiten beschikbaar zijn en waar de cliënt behoefte aan heeft. Vervolgens verbindt de ervaringsdeskundige alle losse activiteiten door deze op een website inzichtelijk te maken. Tot slot zijn er afsluitende gesprekken met behandelaren en cliënten om te bespreken hoe de cliënt het beste begeleid kan worden van behandeltraject naar hersteltraject. De ervaringsdeskundige zal voor zowel cliënt als behandelaar het centrale aanspreekpunt zijn.

Resultaten

In focusgroepen is samen met de cliënt gekeken wat de behoefte van de cliënt is en welke drempels de cliënt mogelijk ervaart. Met de zorgprofessional is gekeken hoe de zorgprofessional de cliënt informeert over nazorg en welke kennis omtrent herstelactiviteiten aanwezig is. Na deze inventarisatie fase is gekeken hoe de gevonden informatie het beste aan cliënt en zorgprofessional aangeboden kan worden, zodat de kans dat men er gebruik van maakt zo groot mogelijk is.

De informatie is verwerkt in informatiefolders voor de cliënt, er is inhoud voor de website geschreven en de uitgebreide resultaten van het project zijn in een beleidsrapport samengevat. In 2020 start er een pilot waarbij de ervaringsdeskundige de cliënt en zorgprofessional praktisch ondersteunt om samen tot aanmelding bij een herstelactiviteit te komen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Bekijk het overzicht van alle projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website