Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buurtbewoners hebben een belangrijke rol in het signaleren en voorkomen van eenzaamheid en verward gedrag. In het ZonMw project “De buurt aan de slag” in Nieuwegein, uitgevoerd door stichting Kringwijs, hebben inwoners (waaronder ook mensen met psychische problematiek) zelf het woord gekregen over wat voor hen van belang is rond buurtverbinding, verward gedrag, eenzaamheid en veiligheid. In de wijk werkende organisaties waren betrokken: zorg en welzijn, woningbouw, ggz, wijkpolitie.

Er zijn plannen en instrumenten ontwikkeld om de eigen buurt veiliger te maken en meer verbinding met elkaar te krijgen. Samen met inwoners is een Buurtkaart ontwikkeld voor als er iets aan de hand is, met, naast belangrijke telefoonnummers, tips wat je zelf kunt doen en gegevens over het eigen netwerk. De werkwijzen zijn beschreven. In een (vanwege Corona uitgestelde) slotbijeenkomst wordt e.e.a. besproken, m.m.v. wetenschapper dr. Gert Schout, en ervaringsdeskundige en socioloog dr. Karlijn Roex, schrijfster van “In verwarde staat” (2019).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten op een rij:

• Er is een proces doorlopen met buurtbewoners en professionals waarbij mensen met elkaar in gesprek gingen over o.a. mensen die eenzaam en/of verward zijn, over veiligheid en over wat bijdraagt aan “prettig wonen”.

• In dit proces hebben diverse ervaringsdeskundigen op verschillende wijzen meegedacht en meegewerkt.

• Huis aan huis zijn verbindingen gelegd

• Er is een wijkplan gemaakt, dat ook voor een groot deel geëffectueerd is, waaronder het opzetten van een buurthuiskamer, flatbewoners die de rol oppakken van flat-contactpersoon, en met name: buurtbewoners hebben elkaar beter leren kennen - met welke achtergrond dan ook.

• E.e.a. is uitgevoerd en daarna geborgd door koppeling aan buurtbewoners en professionele organisaties.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Buurtbewoners hebben een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van verward gedrag. Maar wat kunnen buurtbewoners doen? Gemeente Nieuwegein wil daarover met buurtbewoners aan de slag. Er wordt een keer op wijkniveau, een keer op buurtniveau en een keer op straatniveau door buurtbewoners gewerkt aan hun eigen plan. Zoveel mogelijk bewoners worden uitgenodigd. Voor bewoners wordt ook een informatiekaart ontwikkeld met veel informatie en tips. Bijvoorbeeld waardoor ontstaat verward gedrag en wat je dan kan doen. Welke professionele hulp is in Nieuwegein beschikbaar. Wat in het project geleerd en ontwikkeld wordt, komt beschikbaar voor andere gemeenten. Aan het eind van het project is een bijeenkomst gepland waarvoor zij worden uitgenodigd. Daar zal ook een onderzoeker vertellen wat volgens hem de belangrijkste resultaten zijn. Bij het project zijn naast bewoners veel organisaties betrokken die in Nieuwegein actief zijn in zorg en welzijn. Ook woningbouw en politie doen mee.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website