Projectomschrijving

 Buurtbewoners hebben een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van verward gedrag. Maar wat kunnen buurtbewoners doen?

Doel

Gemeente Nieuwegein wil daarover met buurtbewoners aan de slag. Op wijk, buurt en straat niveau wordt in gesprek gegaan over hoe bewoners een rol kunnen pakken in het uitreiken naar kwetsbaren in de samenleving, het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement en signalering.

Werkwijze

Voor bewoners wordt ook een informatiekaart ontwikkeld met veel informatie en tips. Bijvoorbeeld:

  • waardoor ontstaat verward gedrag en wat je dan kan doen
  • welke professionele hulp is in Nieuwegein beschikbaar

Implementatie en verspreiding

Wat in het project geleerd en ontwikkeld wordt, komt beschikbaar voor andere gemeenten. Aan het eind van het project is een bijeenkomst gepland waarvoor zij worden uitgenodigd. Daar zal ook een onderzoeker vertellen wat volgens hem de belangrijkste resultaten zijn.

Samenwerking

Bij het project zijn naast bewoners veel organisaties betrokken die in Nieuwegein actief zijn in zorg en welzijn.

Resultaten

In het ZonMw-project ‘De buurt aan de slag’ in Nieuwegein, uitgevoerd door stichting Kringwijs, hebben inwoners (waaronder ook mensen met psychische problematiek) zelf het woord gekregen over wat voor hen van belang is rond buurtverbinding, verward gedrag, eenzaamheid en veiligheid. De volgende in de wijk werkende organisaties waren betrokken:

  • zorg en welzijn
  • woningbouw
  • ggz
  • wijkpolitie

Er zijn plannen en instrumenten ontwikkeld om de eigen buurt veiliger te maken en meer verbinding met elkaar te krijgen. Samen met inwoners is een Buurtkaart ontwikkeld voor als er iets aan de hand is, met belangrijke telefoonnummers en tips wat je zelf kunt doen en gegevens over het eigen netwerk.

De werkwijzen zijn beschreven. In een (vanwege Corona uitgestelde) slotbijeenkomst wordt een en ander besproken, met medewerking van wetenschapper dr. Gert Schout, en ervaringsdeskundige en socioloog dr. Karlijn Roex, schrijfster van ‘In verwarde staat’ (2019).

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website