Projectomschrijving

 Buurtbewoners hebben een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van verward gedrag. Maar wat kunnen buurtbewoners doen?

Doel

Gemeente Nieuwegein wil daarover met buurtbewoners aan de slag. Op wijk, buurt en straat niveau wordt in gesprek gegaan over hoe bewoners een rol kunnen pakken in het uitreiken naar kwetsbaren in de samenleving, het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement en signalering.

Werkwijze

Voor bewoners wordt ook een informatiekaart ontwikkeld met veel informatie en tips. Bijvoorbeeld:

  • waardoor ontstaat verward gedrag en wat je dan kan doen
  • welke professionele hulp is in Nieuwegein beschikbaar

Implementatie en verspreiding

Wat in het project geleerd en ontwikkeld wordt, komt beschikbaar voor andere gemeenten. Aan het eind van het project is een bijeenkomst gepland waarvoor zij worden uitgenodigd. Daar zal ook een onderzoeker vertellen wat volgens hem de belangrijkste resultaten zijn.

Samenwerking

Bij het project zijn naast bewoners veel organisaties betrokken die in Nieuwegein actief zijn in zorg en welzijn.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website