Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland bijgedragen aan het tegengaan van stigma, het vergroten van het kennisniveau en het verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie. In 2018 hebben 150 deelnemers uit de regio (professionals en niet-professionals) met succes de cursus afgerond.

 

Deelnemers vonden de cursus goed aansluiten bij de praktijk en direct toepasbaar in een werk- of privésituatie. De cursus vergroot de kennis en het begrip over aantal psychiatrische ziektebeelden en geeft mensen houvast over hoe te handelen in een (crisis) situatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland de volgende doelstellingen:

• Tegengaan van stigma;

Over (mensen met) psychische aandoeningen bestaan veel vooroordelen. Door zowel professionals als inwoners meer inzicht te geven in de levenswereld van personen met verward gedrag, ontstaat er meer begrip. Meer begrip leidt tot stigma vermindering.

• Vergroten van het kennisniveau;

Burgers en professionals beschikken veelal niet over de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om signalen te herkennen en verward gedrag vroegtijdig te signaleren. Dit leidt tot onwenselijke situaties, het komt regelmatig voor dat personen met verward gedrag niet tijdig die professionele hulp krijgen die ze nodig hebben. Door professionals en burgers te voorzien van de noodzakelijke kennis kan verward gedrag sneller gesignaleerd worden en kunnen onwenselijke situaties voorkomen worden. Dit kan door zelf te handelen, of door adequaat naar een professional te verwijzen. De training is zo ingericht dat eenieder de training kan volgen.

• Verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie.

Het komt regelmatig voor dat er een crisissituatie ontstaat bij personen met verward gedrag waarin verwarde personen zichzelf en/of hun omgeving schade kunnen berokkenen. Professionals en burgers ontwikkelen via dit project vaardigheden waardoor zij in gevaarlijke situaties effectief kunnen handelen, bijvoorbeeld door iemand toe te leiden naar hulp. Dit vermindert de kans op schade aanzienlijk. Ook leren deelnemers de signalen van crisis in te schatten en weet men na het volgen van de training hierin een onderscheid te maken. Dit (en de vergroting van de vaardigheden) verkleint de handelingsverlegenheid.

 

Middels de training zijn 150 deelnemers (professionals en buurtvrijwilligers) uit de regio getraind.

 

Uit de evaluaties bleek dat de deelnemers de cursus waardeerden; enkele opmerkingen waren:

- Zeer leerzaam, nieuwe handvatten aangeboden gekregen.

- Een aanrader voor iedereen, niet alleen uit het werkveld.

- Een heldere en duidelijke cursus.

 

Alle deelnemers scoorden positief op de 3 criteria: meer inzicht in de levenswereld van personen met verward gedrag en meer begrip, meer kennis waardoor signalen beter en eerder herkend worden, beter handelingsperspectief door aangereikte tools en training van vaardigheden.

 

De beoogde doelen zijn door het trainen van de deelnemers bereikt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens het project worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. De training die wordt ingezet is “Mental Health First Aid”, hierna genoemd MHFA (www.mhfa.nl). Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet)te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers. Het is een van de weinig evidence-based programma's in de wereld. Deze training wordt in Nederlands uitgevoerd door GGZ-E en Mondriaan.

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland de volgende doelstellingen:

• Tegengaan van stigma;

• Vergroten van het kennisniveau;

• Verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie.

We willen in de regio Maastricht-Heuvelland aan 150 werkers in de buurten en wijken deze cursus aanbieden in de periode december 2017 - december 2018.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website