Projectomschrijving

Mental Health First Aid (MHFA) in de regio Maastricht-Heuvelland is een onderdeel van het programma Dicht bij huis, waarin met een samenhangend palet van projecten op wijkniveau gestreefd wordt naar een leefklimaat waarin er plek is voor iedereen en de zorg-voor-elkaar een belangrijke factor is.

Doel

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland de volgende doelstellingen:

  • tegengaan van stigma
  • vergroten van het kennisniveau
  • verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie

Werkwijze

In het project worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. De training die wordt ingezet is Mental Health First Aid (www.mhfa.nl). Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

Resultaten

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland bijgedragen aan het tegengaan van stigma, het vergroten van het kennisniveau en het verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie. In 2018 hebben 150 deelnemers uit de regio (professionals en niet-professionals) de cursus met succes afgerond.

Kennis

Deelnemers vonden de cursus goed aansluiten bij de praktijk en direct toepasbaar in een werk-of privésituatie. De cursus vergroot de kennis en het begrip over een aantal psychiatrische ziektebeelden en geeft mensen houvast aan hoe te handelen in een (crisis) situatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website